Onze Aanpak

We inventariseren met een korte scan de warmtevraag en maken een match tussen de behoefte en de mogelijke oplossing. Vervolgens zullen we de woningsituatie opnemen en de randvoorwaarden voor de technische installatie voor de C-ion oplossing in kaart brengen. Voor de hybride oplossing is een energieplan op maat niet vereist. Bij gasloos maken van de woning kan bij twijfel aan de warmtevraag een energieplan op maat gemaakt worden.

We werken samen met partners als er isolatiemaatregelen genomen moeten worden, voor plaatsen zonnepanelen, het maken van een energieplan op maat.